Yhteistyöjärjestöt

Lastensuojelun Keskusliitto

Suomen Hostellijärjestö

Allianssi

Suomen YK-liitto

Suomen Pakolaisapu

Raha-automaattiyhdistys

Ehkäisevä Päihdetyö Ehyt

Työväen Sivistysliitto TSL

Kepa

Työläisnuorten tuki

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö