Työryhmät 2015-2017

Talous (talo)

 • liiton toiminnan ja talouden tarkastelu
 • esitys valtionapujen jaosta vuosittain
 • varainhankinta ja ulkopuolinen rahoitus

Vertti Kiukas
Miikka Lönnqvist
Teppo Suontakanen
Petra-Liisa Toivonen
Monica Storrank
Jaana-Kaisa Postareff
Timo Matilainen

Koulutus (kolu)

 • liiton koulutusten läpivienti ja kehittäminen

Heidi Karppinen
Marja Kannisto
Pasi Perkiö
Sari Päivinen
Riina Salonen
Emma Ovaska
Marika Kaatrasalo

Järjestön kehittäminen (jäke)

 • suunnitelma tulevaisuuteen
 • nykytason pohdinta
 • uusia toimintatapoja
 • säännöt
 • hallinnon tarkastelu
 • järjestörakenteen pohtiminen
 • olemassa olevien ohjekirjojen uudistaminen
 • valtakunnallisten tapahtumien järjestämisen ohjekirja
 • valtakunnallisen tapahtuman raamien asettaminen, mikä tekee siitä valtakunnallisen tapahtuman

Outi Veijonaho
Pia Heinipuro
Jaakko Huuki
Lyyli Raatikainen
Jasmin Trogen
Sameli Valkama
Miikka Lönnqvist

Kankaan Torppa (kato)

 • pidemmän aikavälin leirikeskuksen kunnossapidon ja toiminnan kehittäminen
 • leirikeskuksen vuosittaisen talousarvion ja toimintasuunnitelmaesityksen tekeminen liiton ja Helsingin piirin talousarvioiden ja toimintasuunnitelmien käsittelyjen pohjaksi
 • leirikeskuksen talousarvion ja toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta yhdessä isännöitsijän kanssa
 • leirikeskuksen aktiivinen markkinointi
 • leirikeskuksen käyttömaksuista päättäminen
 • kiinteistön arvosta huolehtiminen

Lyyli Raatikainen
Timo Matilainen
Kai Pääkkö
Tuula Silén
Timo Katajamäki
Harri Salonen

Kotkaviesti ja viestintä (kovi)

 • Kotkaviestin toimituskunta
 • sähköisen viestinnän kehittäminen
 • viestintä- ja markkinointimateriaali

Teemu Rasi
Marko Veijonaho
Inka Holopainen
Johanna Torppala
Esa Kaskimo
Atte Kalke
Viljo Kärkkäinen
Miikka Lönnqvist

Kansainvälisyys KV 2015 – 2018

Katri Paatero
Johanna Jäppinen
Suvi Järvinen
Sonja Pääsukene
Tuomo Saarinen
Pinja Sedig
Victor Suhonen
Mikaela Vahvelainen
Soili Sirenne ja Pekka Österberg

Jäsenrekisterin uudistamistyöryhmä 2014 – 2017

Timo Katajamäki
Kai Pääkkö
Pirjo Tirronen
Julia Uzbjakov
Miikka Lönnqvist

Lappi (pohjoisen alueen toiminnan kehittäminen)

Lyyli Raatikainen
Miikka Lönnqvist

 Järjestörakennetyöryhmä

Vertti Kiukas
Lyyli Raatikainen
Pia Saarela
Outi Veijonaho
Miikka Lönnqvist

Alueellisen toiminnan tukeminen

 • valmistelee suunnitelmaa alueellisen toiminnan tukemisen konkretisoinnista

Viljo Kärkkäinen
Harri Salonen
Sameli Valkama
Pauliina Virtanen